Kronospan OSB 3

Плочи от ориентирани частици (OSB) – КРОНОШПАН OSB 3 за приложение във влажна среда

Приложение на OSB 3

Влагоустойчивото OSB 3 се използва:

в строителството – за изработка на покривни платна, двойно Т-образни греди, за изработка на кофражни платна, сандвич-панели, подове, прегради, греди и колони, строителство на къщи, панаирни щандове и др.

за опаковки – за изработка на контейнери за транспортиране на стоки по вода, палети

Технически характеристики

Механични стойности за OSB 3
Тип характеристика Норма Мерна единица Дебелина
Минимална дебелина, мм
6 до 10 >10 <18 18 до 25
Якост на огъване – главна ос EN 310 N/mm2 22 20 18
Якост на огъване – малка ос EN 310 N/mm2 11 10 9
Модул на еластичност – главна ос EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Модул на еластичност – малка ос EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Якост на разлепване EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30
Набъбване – след 24 часа EN 317 % 15 15 15
Изисквания за влагоустойчивост
Якост на огъване по главна ос при цикличен тест EN 321+ EN 310 N/mm2 9 8 7
ВАРИАНТ 1- Якост на разлепване при цикличен тест EN 321+ EN 319 N/mm2 0.18 0.15 0.13
ВАРИАНТ 2- Якост на разлепване при тест за варене EN 1087-1+ EN 319 N/mm2 0.15 0.15 0.12
OSB 3 – стандартни плоскости OSB 3 – напречно ориентирани частици
Дебелина Брой плочи в палет Дебелина Брой плочи в палет
2400х1200мм 2500х1250мм * 1220/1200х2440/2400мм
9 мм 98 * 112 9 мм 62
10 мм 89 101 10 мм 56
11 мм 81 * 92 11 мм 51
12 мм 74 85 * 12 мм 46
15 мм 60 * 68 * 14, 15 мм 38
18 мм 50 * 56 * 17, 18 мм 31
22 мм 41 * 46 * 20, 22мм 25
25 мм 36 * 41 24, 25 мм 22

* Отбелязаните дебелини са включени в Експрес Програмата на завода

Технология – Плочи от ориентирани частици (OSB) – КРОНОШПАН

Плочите от ориентирани частици се произвеждат от 100 % иглолистна дървесина, като по-голямата част от енергийните нужди се покриват от изгарянето на остатъчните материали – още една положителна черта при опазването на околната среда.

Дългите и тънки частици са разположени в три напречно ориентирани слоя. Тази технология, позната от производството на шперплат, и наслагването на фурнирни частици (95 мм / 0.65 мм) гарантират стабилността на размерите и много висока механична устойчивост. В резултат на процеса на внимателно изсушаване се получава светла на цвят плоскост. Пресоването се извършва при голям натиск и висока температура с много малка добавка на смола.

Плочите могат да бъдат обработвани като масивна дървесина – да бъдат рязани, профилирани, да им се коват гвоздеи и да бъдат прихващани с метални сглобки. Могат да се използват всички, обичайни за работа с дърво, крепежни елементи. Заковаването на гвоздеи близо до ъглите не е проблем. За разлика от дървото, плочите от ориентирани частици са без чепове, пукнатини и дефекти във вътрешния слой.

Инструкции за употреба на OSB плоскости КРОНОШПАН:

Транспорт и съхранение

При транспортиране, плочите ( особено техните кантове) трябва да бъдат предпазени от директно проникване на влага. Плоскостите трябва да бъдат поставени хоризонтално, върху достатъчно на брой подложки с еднаква височина, подравнени в редове, с максимално отстояние една от друга 600 мм, или върху палети. В случай, че палетите се стифират на височина в колони, подложките на съответните пачки трябва да бъдат точно една над друга. Плочите следва да се съхраняват в закрити, сухи помещения, като не трябва да влизат в директен контакт с пода/земята. При складиране на открито, палетите трябва да бъдат предпазени с водонепромокаема, но пропускаща водните пари („дишаща”) материя.

Регулиране /контрол / на влагата

Преди монтаж, плочите трябва да бъдат съхранявани минимум 48 часа на мястото, където ще бъдат монтирани, за да се климатизират. В зависимост от областите на приложение, могат да бъдат приети следните ориентировъчни нива на влажност:

  • Сгради с централно отопление 6-9%;
  • Нередовно отоплявани сгради с централно отопление 9–10%;
  • Неотопляеми нови конструкции 15-18% Доставяните от Кроношпан OSB плоскости имат влажност 8% +/-3%.

Разкрой, профилиране и разпробиване

Всички, обичайно разпространени инструменти за обработка на дървесина, са подходящи и при обработката на OSB. Отлични резултати се постигат с добре наточени твърдосплавни инструменти. Уверете се, че плочите са позиционирани стабилно, с цел избягване на нежелани вибрации. Скоростта на рязане зависи от използваните инструменти, но по правило е по-ниска от тази, при рязане на масивна дървесина.

Повърхностно третиране и Лакиране

Кроношпан OSB плоскостите, изложени на външни атмосферни условия, трябва да бъдат третирани както по цялата им повърхност, така и по кантовете, с подходящи покрития, препоръчвани от съответните производители. Като цяло, OSB плоскостите не трябва да се използват върху фасади, където ще бъдат директно изложени на атмосферните условия.
При интериорна употреба могат да бъдат използвани всички видове лакове, масла или парафини, предназначени за третиране на дървесни плоскости. Винаги да се спазват препоръките на съответните производители. Покритията на водна основа следва да се избягват, защото могат да предизвикат частично раздуване на плоскостите.

Цени

Изтегли