Сурово ПДЧ Kronospan

Tехнически характеристики

Специфично тегло: 680 kg / m³
Якост на разлепване: 0,35 N / mm²

Обща информация

бр. плоскости в пакет
формат/ дебелина812161822252838
3660 x 1830 mm10840343125222019
2800 x 2070 mm6440292622191713
2450 x 1830 mm3834