Поръчка Разкрояване и кантиране

  Таблица

  Фладер L Кант L Антифладер W Кант W Количество Вид кант Въртене
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Забележка*

  Размерите на детайлите са крайни. Зададени в МИЛИМЕТРИ с включена дебелина на канта! При описване на детайлите, размера “по фладер” (ако има такъв) се задава в полето “дължина L” и ако е необходимо се задава “въртене” на детайла с “Х” в съответното поле.
  Детайли с ширина ПО-МАЛКА от 80 мм не се приемат за кантиране!!!
  Преди изпращането на поръчката потвърдете наличността на материалите чрез отдел "Продажби", тел.02/931 10 31.